Apie mokyklą

Sukaupus kelių dešimtmečių patirtį Holistinių terapijų mokykla įsteigta 2018m kovo mėn. prieš tai ilgą laiką paskaitos vykdavo KU auditorijose, bei kitų mokyklų erdvėse, o kabinetuose terapinę veiklą vykdydavome atskirai. Tad džiaugiamės kad viską sujungėme po vienų stogu. Mokykloje šiuo metu yra nemaža biblioteka holistinės medicinos tematika, šiuo metu vedama į atskirą sistemą kurios dėka visą turimą knygų archyvą galėsite matyti mokyklos internetinėje svetainėje. 

Holistinių terapijų mokykla, remdamasi tūkstantmečiais sukaupta patirtimi, Rytų medicinos žiniomis, pirmiausia akcentuoja, jog žmogaus sveikata pirmiausia priklauso nuo to, kiek jis savyje turi gyvybės. Akivaizdu ir tai, kad žmogaus kūnas yra mažytė makrokosmoso kopija, turinti ryšį su žeme, dangumi, su planetomis, žvaigždėmis (apie tai mokoma Astrologijos fakultete). Kiekviena gyva būtybė yra pavaldi gamtos ritmams ir ciklams (diena-naktis; pavasaris-vasara). Kiekvienas fizinis kūnas yra persmelktas daugybės subtilesnes vibracijas turinčių: eterinio, astralinio, mentalinio kūno. Tarp šitų kūnų yra labai glaudus ryšys, per šias subtilias struktūras kiekvienas žmogus nematomais saitais yra susijęs su medžiais, augalais ir gyvūnais, su kitais žmonėmis.

Gyvybinė energija, cirkuliuodama kūno paviršiumi ir vidaus organais, tam tikra seka įžiebia mūsų šviesos kūną: meridianus, akupunktūrinius taškus, čakras. Žmogus tampa tarpininku ar laidininku tarp žemės ir dangaus. Jo emocijos, mintys turi tiesioginį poveikį vidaus organų veiklai.

Kiekviena žmogaus siela, ateidama į žemę, atsineša tik jai skirtą misiją (mokymu išgirsti sielos balsą užsiima Reiki). Girdėdamas subtilų sielos balsą, žmogus pasirenka norimas studijas, darbą, susikuria šeimą, gyvendamas jaučia palaimą, yra sveikas ir laimingas.

Holistinės medicinos požiūriu, neužtenka tik nuslopinti susirgimo simptomus, svarbu padėti pacientui surasti ligos priežastis ir padėti jam sąmoningai dalyvauti sveikimo procese (to moko Ajurveda). Sveikimas dažnai vyksta praplečiant savo sąmonės akiratį, įgyjant patirčių, kaip pajusti savo vidinį pasaulį, kaip atverti širdį, kaip įsiklausyti į sielos balsą. Terapeutas dažnai žmogui tampa savotišku veidrodžiu, vedliu tame procese.

"Holistinių terapijų mokykla - taip pavadinta veikla, kurią mes vykdome daugiau kaip 10 metų. Daugelį metų Klaipėdos universiteto Orientalistikos centras organizavo vakarinius kursus Klaipėdos regiono gyventojams (kursų lankytojai turėjo Klaipėdos universiteto laisvųjų klausytojų statusą), į Sveikatos mokslų fakulteto mokymo programas integruotos Rytų medicinos, ajurvedos studijos. Įvairiomis terapijomis užsiimantys specialistai, taikantys holistinės medicinos principus, rengia įvairius mokymus, seminarus. Šios mokyklos tikslas - surinkti visas šias žinias ir specialistus į vieną mokyklą ir jos studentams sudaryti bazinį holistinių terapijų kursą." doc. dr. Aleta Chomičenkienė

VšĮ "Holistinių terapijų mokykla" Klaipėdoje - pirmoji tokio pobūdžio mokykla Lietuvoje, kurioje studentai mokosi holistinės medicinos pagrindų, o išsami studijų programa suvienija Rytų ir Vakarų žmogaus sveikatos sampratos bei gydymo būdų pagrindus. Taip pat, padedant kvalifikuotiems dėstytojams, savo sričių profesionalams, Holistinių terapijų mokyklos studentai gali patirti ir išmokti įvairių terapijų, padedančių natūraliai atstatyti gerą savijautą bei didinti gyvybinės energijos resursus. Rengiamos konferencijos ir seminarai kvalifikacijai kelti. Kiekvieno semestro pabaigoje žinios patikrinamos egzaminu ir pabaigę mokyklą studentai gauna VšĮ "Holistinių terapijų mokyklos" sertifikatus.

Kam skirti Holistinių terapijų mokyklos mokymai?:

  • Savęs pažinimu ir holistine gyvenimo filosofija besidomintiems žmonėms;
  • Mediciną studijuojantiems ir ją praktikuojantiems;
  • Masažuotojams, jogos mokytojams ir visiems, ieškantiems alternatyvių medicinos mokymų.

"Žmonės šiandien turi labai daug žinių ir informacijos, tačiau nesijaučia laimingi ir sveiki. Taip yra todėl, kad vis nukrypstame į kraštutinumus, nesame visumoje. Holistinių terapijų mokyklos tikslas - pateikti holistinį požiūrį į sveikatą ir į gyvenimą." lekt. Vytautas Gruzdys

© 2022 Holistinių terapijų mokykla
Powered by Webnode
Create your website for free!